J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Kosten

Kosten

Per 01-01-2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Registratie van de consulten vindt plaats op basis van werkelijk gerealiseerde tijd. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Als u wenst dat uw persoonlijke gegevens beschermd en dus niet mee zichtbaar zijn, is het mogelijk om een privacyverklaring in te vullen. Na ondertekening wordt deze verklaring zorgvuldig bewaard in uw dossier en doorgestuurd naar deze instanties.

2023: Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2023 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Met een aantal verzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Voor die verzekeraars declareer ik de gemaakte kosten bij u. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk of u een natura polis of een restitutie polis heeft, krijgt u een deel of het geheel vergoed. Daarnaast krijgt u te maken het jaarlijks verplichte eigen risico. De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de overeenkomst die u hierover met uw zorgverzekeraar bent aangegaan. Het eigen risico wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar. Eens per maand wordt gedeclareerd. 

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met VGZ, ENO, ONVZ, Zilveren Kruis, DSW, ASR en OWM.

Met Menzis, CZ en Caresq zijn geen contracten afgesloten.

2024: Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2024 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Met een aantal verzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Voor die verzekeraars declareer ik de gemaakte kosten bij u. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk of u een natura polis of een restitutie polis heeft, krijgt u een deel of het geheel vergoed. Daarnaast krijgt u te maken het jaarlijks verplichte eigen risico. De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de overeenkomst die u hierover met uw zorgverzekeraar bent aangegaan. Het eigen risico wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar. Eens per maand wordt gedeclareerd. 

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met VGZ, ONVZ, Salland, Zilveren Kruis, Caresq, DSW, ASR en OWM.

Met Menzis en CZ zijn geen contracten afgesloten.

Als u zeker wilt weten of uw behandeling wordt vergoed, dan wordt aangeraden om voor aanvang contact hierover op te nemen met de zorgverzekeraar.

De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen €110,00 per zitting.

Verhindering

Uit praktische overwegingen breng ik voor gesprekken, die u niet minimaal 24 uur van tevoren hebt afgezegd, €50,- euro in rekening. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag, ook ’s avonds en in het weekend op de voicemail worden ingesproken: 06-21716055. Ook kunt u via dit nummer een sms bericht of whatsapp sturen. Per mail ben ik bereikbaar op j.weening-woltmeijer@protonmail.com. Mocht ik zelf verhinderd zijn, dan hoeft u uiteraard niet te betalen.