J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Personalia

Personalia

Na mijn opleiding psychologie heb ik een jaar als eerstelijnspsycholoog in de vrije praktijk gewerkt, waarna ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut heb gevolgd. Hierna heb ik gewerkt bij GGZ Drenthe, zowel op de polikliniek als op de deeltijdbehandeling. Vanaf 2006 heb ik een eigen praktijk als psychotherapeut. De eerste jaren in combinatie met een baan binnen het traumacentrum van GGZ Drenthe. Vanaf 2011 werkte ik volledig zelfstandig binnen mijn eigen praktijk, waarna ik van 2017 tot en met 2022, naast het werk in de vrije praktijk, tevens bij Forte GGZ werkte. Momenteel richt ik me weer volledig op mijn praktijk.

De postdoctorale opleiding tot psychotherapeut was de eerste ‘integratieve’ psychotherapieopleiding in Nederland. Daarin ben ik vanuit verschillende referentiekaders breed opgeleid. Na mijn registratie als psychotherapeut heb ik nog diverse aanvullende opleidingstrajecten gevolgd om me meer te specialiseren. Zo heb ik deelgenomen aan een deel van de psychoanalytische opleiding van de NVVP, heb ik de opleiding groepstherapeut NVGP afgerond en heb ik een EMDR opleiding gevolgd. Momenteel specialiseer ik me in de psychoanalyse, via de NPaV. Inzicht gevende psychotherapieën vormen het merendeel van mijn behandelingen. Andere vormen van behandeling kunnen hier echter een aanvulling op vormen.

Sinds april 2019 sta ik ingeschreven als leertherapeut NVP en sinds december 2020 eveneens als supervisor NVP.

Ik ben als psychotherapeut en als GZ-psycholoog ingeschreven in het overheidsregister (BIG-Register Psychotherapeut, registratienummer 09056733116 en BIG-Register GZ-psycholoog, registratienummer 9905633125). KvK: 01162086.

Ik ben kandidaat lid van de NPaV en lid van de LVVP, de NVP en de NVGP..