J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Supervisie en leertherapie

Supervisie

Voor wie?

Je kunt bij mij terecht voor supervisie over psychotherapie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Ik werk integratief veelal vanuit een psychoanalytische invalshoek.

Hoe werkt het?

In de de supervisie wordt in eerste instantie stil gestaan bij wat je wilt leren en in welke context dat mogelijk is. In de supervisie kunnen verschillende vormen van leren worden ingezet. Van jou wordt een open, actieve en lerende houding verwacht. Gaandeweg het supervisietraject zullen we momenten hebben waarop we een pas op de plaats maken en bewust reflecteren op de supervisie tot dan toe en hoe verder. Ook aan het eind van de supervisie evalueren we het beloop. Dit alles om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van je leerervaring.

Tarief

Het tarief is € 110 per zitting.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met de praktijk opnemen. Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. Buiten de spreekuren kun je een bericht op de voicemail achterlaten. Je wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Ook kun je de praktijk per mail bereiken.

Leertherapie

Voor wie?

Je kunt bij mij terecht voor leertherapie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist. Ik werk integratief veelal vanuit en psychoanalytische invalshoek.

Hoe werkt het?

In de intake wordt stilgestaan bij je dagelijks leven, je opleiding, je levensgeschiedenis en wat je verwacht van de leertherapie. Samen bepalen we een focus voor je leertherapie. Nadat we een leerplan hebben opgesteld, gaan we van start. Gaandeweg de leertherapie zullen we momenten hebben waarop we een pas op de plaats maken en reflecteren op de therapie tot dan toe en hoe verder. Ook aan het eind van de leertherapie evalueren we het beloop. Dit alles om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van je leerervaring.

Tarief

Het tarief is € 110 per zitting.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met de praktijk opnemen. Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. Buiten de spreekuren kun je een bericht op de voicemail achterlaten. Je wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Ook kun je de praktijk per mail bereiken.