J.T. Weening-Woltmeijer

Praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Wat is psychotherapie

Wanneer psychotherapie

Wanneer u last heeft van terugkerende psychische problemen (bijvoorbeeld angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als het effect van kortdurende behandelingen geen stand houdt, kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzicht gevende psychotherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de gespecialiseerde GGZ.

Inzicht gevende psychotherapie

De psychoanalytische psychotherapie of inzicht gevende psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie die dezelfde theoretische uitgangspunten heeft als de psychoanalyse en die ingezet kan worden bij veel emotionele en relationele klachten. Gesprekken vinden een of twee keer per week plaat, soms een keer in de twee weken. Daarbij zitten de cliënt en de therapeut tegenover elkaar. De cliënt wordt gevraagd te vertellen wat hem of haar bezig houdt of belast. Cliënt en therapeut proberen samen inzicht te krijgen op onbewuste patronen en denken en voelen en hoe deze patronen van invloed zijn op gedrag en relaties van de cliënt.

Een goed lopende inzicht gevende psychotherapie leidt tot vermindering van klachten, maar ok tot een beter zicht op de patronen in denken en voelen en tot een toegenomen gevoel van eigenwaarde. Na een inzicht gevende therapie zijn cliënten vaak beter in staat hun gedachten en gevoelens serieus te nemen, Er wordt minder vanuit onbewuste patronen geleefd. Door toegenomen inzicht zijn zij in staat om bewustere keuzes te maken die bij hen passen. Daarmee leidt het ook tot een groter gevoel van vrijheid.

Behandeling binnen Psychotherapiepraktijk Peize is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut help nodig heeft. Ik zal deze cliënten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een instelling als de GGZ. Deze instelling is 24 per dag bereikbaar en inzetbaar.

Mocht u twijfelen of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ook uw huisarts zou u kunnen informeren over de mogelijkheden en limitaties van psychotherapie.